Fotogroep Kromme Rijn (FKR) is opgericht in 1970. Het is een vereniging van enthousiaste vrijetijdsfotografen met interesse in elkaars werk en bestaat uit maximaal 25 leden. 
Doelstelling 
FKR wil een forum zijn voor fotografen die met hun foto’s uiting willen geven aan wat hen raakt of beweegt. Door elkaar te stimuleren, ervaringen uit te wisselen en ruimte te bieden aan verschillende visies, willen we elkaar inspireren tot fotografie met  kwaliteit, zeggingskracht en een eigen persoonlijke stijl.
Activiteiten
De hoofdactiviteit bestaat uit het op verschillende wijzen bespreken en opbouwend bekritiseren van elkaars werk, waarbij wordt uitgegaan van de geprinte foto. Voor techniek of onderwerp is er geen beperking.
Nevenactiviteiten
- Het organiseren van dagtochten of weekenden naar interessante locaties. 
- Het organiseren van exposities van recent werk van de leden. 
- Gelegenheid bieden tot deelname aan fotowedstrijden en cursussen van de B.N.A.F.V. (Fotobond)
- Uitgave van het digitale periodiek 'De  Shot' met daarin o.a. verslagen van de fotobesprekingen.

- Het uitwisselen van technische kennis en ervaring tijdens praktijkbijeenkomsten.
Lidmaatschap
De contributie bedraagt € 120,-- per jaar inclusief de contributie voor de Fotobond en het Kunstgilde te Leersum.
Waar en wanneer
De bijeenkomsten zijn eenmaal per twee weken op vrijdagavond om 8 uur in het Kunstgildehuis: Kerkplein 10, 3956 BW te Leersum.  Vanwege de Coronacrisis worden de bijeenkomsten binnen de geldende maatregelen al dan niet gehouden. 
Bijwonen van een clubavond is mogelijk, door vooraf een mail te sturen naar de secretaris.
Contact
Secretaris en Webmaster: niko.abrahamsen@ziggo.nl
Back to Top