Vanwege Corona en de genomen maatregelen, vinden er tot nader order geen clubavonden plaats. 
De fotobesprekingen blijven mogelijk door middel van de website. In een twee-wekelijkse cyclus worden foto's ter beoordeling geplaatst. Commentaar wordt in een formulier ingegeven, uitsluitend degene van wie de foto is, krijgt het commentaar in de vorm van een mailtje toegestuurd.
Voor plaatsing in het clubblad, de Shot, wordt iedereen gevraagd het ontvangen commentaar naar Rob Slappendel te sturen.
Aanlevering:
Foto’s als JPG exporteren, met een waarde van 1.600 pixels voor de langste zijde van de foto, kleurruimte sRGB, resolutie 100, kwaliteit 100.
Niko.

Back to Top