Het jaarprogramma voor 2022-2023 is in concept verstuurd aan de leden ter goedkeuring in de Jaarvergadering van 30 september a.s. Zodra het programma is goedgekeurd, wordt het gepubliceerd op deze web-pagina.

Aanlevering voor de Shot:
Foto’s als JPG exporteren, met een waarde van 1.600 pixels voor de langste zijde van de foto, kleurruimte sRGB, resolutie 100, kwaliteit 100.
Niko.
Back to Top