Beste leden,
We hebben allemaal de heldere en eenduidige becommentariëring van onze foto's door Wim Keetbaas ervaren. Het leek mij een goed idee, na overleg met Wim, zijn aanpak op deze pagina te publiceren. 
1. Beschrijven
Beschrijf de foto. Benoem wat je ziet op een objectieve manier. Geef nog geen mening of oordeel. 

2. Analyseren
Hoe is het onderwerp in beeld gebracht? Denk aan: compositie, ruimte, perspectief, ritme, licht/donker, kadrering, 
kleurtoon in de foto, techniek, opnamestandpunt, belichting.

3. Interpreteren
Waar gaat de foto over? Waarom zo in beeld gebracht? 
Wat zeggen de diverse beeldelementen? Wat is de bedoeling van de foto, het thema, de boodschap? 
Hoe staat de foto in relatie tot de wereld? 

4. Waarderen
Wat vind ik van de foto? Wat zijn de sterke en zwakke punten?
Hoe waardeer ik de verbeelding- en/of zeggingskracht? 
Kan ik mijn eigen verhaal maken? Wat is de kwaliteit van de foto?
Heb ik nog een tip voor de fotograaf?
Back to Top